خداحافظ

غروب پاییزه

توی ایستگاه مترو نشسته ام

ایستگاه هایی که همه طعم غربی دارند

من این طرف ایستگاه هستم . بقیه آن طرف 

صدای حزین یکی از گوشی ها بلند می شود

این صدا، رنگ دیگری به فضا می دهد

ضاحب گوشی انگار هوای پاسخ دادن ندارد

نرم یاد برنامه های تلویزیون می افتم 

آن جا که از غربت انسان غربی، در جهان امروز می گویند

یادم می آید

من ملایری ام

نرم از خودم می پرسم آخرین شب چله ی ملایری ام کی بود؟

امسال نهمین شب چله ی غریبانه را برگزار می کنم

یاد رضا شفیعی جم می افتم 

که می خواند:

غروب پاییزه دلم غم انگیزه.......

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم دی 1393ساعت 19:5  توسط علیرضا یاری  | 

باز ارومیه

ارومیه رها کرده ام اما 

انگار ارومیه مرا رها نمی کند

امروز یک بسته نقل ارومیه، به عنوان سوغاتی یکی برایم آورد

دنیایی داریم

............

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 9:24  توسط علیرضا یاری  | 

این روزها

این روزها بسیار دچار بی حسی و بی حالی شده ام

دلم می خواهد کاری انجام دهم اما چیزی از عمق وجودم نمی گذارد

حتی حوصله ی نوشتن ادامه ی این یادداشت را هم ندارم

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393ساعت 16:54  توسط علیرضا یاری  | 

باز می بینمش

دست چپ و راستم رفته اند کربلا و من مانده ام

من قصد سفر داشتم اما................

بهشت را به بها دهند نه بهانه

همین////////////////////

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آذر 1393ساعت 21:24  توسط علیرضا یاری  | 

چرا اسراییل هر روز نا امن تر می شود؟

 

مقام معظم رهبری با اشاره به مذاکرات و بحث اینکه غربی ها اشاره دارند، یکی از اهداف مذاکرات امن تر کردن اسراییل است، فرمودند که اسراییل هر روز نا امن تر خواهد شد، اما به واقع چرا این گونه است؟ از نظر رهبر انقلاب اسلامی، چه توافق بشود و چه توافق نشود، اسراییل نا امن تر خواهد شد.

پاسخ به سوال بالا را نه در این روزها، که باید در سال 1357 جست، در ایران، انقلابی به وقوع پیوست که این انقلاب، به همراه خود یک سری آرمان ها و ویژگی ها به همراه داشت. این انقلاب بر عکس همه ی انقلاب های هم عصر خود، ماهیتی فرا کشوری داشت و گفتمانی را تبلیغ می کرد، که برای هر انسان آزاده ای قابل پذیرش بود و هست. یکی از ابعاد بحث انقلاب اسلامی، نفی ظلم و ظلم پذیری و استکبار ستیزی آن بود. این بعد به خودی خود، در زمان وقوع انقلاب اسلمی بسیاری از مردم منطقه و جهان را به واکنش های بسیاری متاثر از این انقلاب کرد. اما این انقلاب در دو بعد بر حرکت مردم فلسطین از ابتدا تا کنون موثر بوده است، که در زیر به آن می پردازیم.

فلسطینی ها، پیش از انقلاب اسلامی همه ی امیدشان به سران کشورهای عربی و یا کشورهای مارکسیستی برای کمک به آن ها بود. وقوع انقلاب اسلامی این فکر را به وجود آورد، که می توان با تکیه بر آموزه های اسلام ، توکل بر خدا و همکاری مردم می توان به موفقیت در برابر هر ابر قدرتی ایستاد. و در کنار تولید این تفکر، با قدرتمند شدن انقلاب اسلامی، قدرت حامیان این تفکر را در سرزمین های اشغالی زیاد کرد و آن ها توانستند با یک سری فعالیت، امنیت را در اسراییل مختل کنند. انقلاب اسلامی توانست، حس خودباوری و کارآمدی جریانات اسلامی را نشان دهد و از طرفی بی اثر بودن مکاتب غربی را ثابت کند و از طرف دیگر کارآمدی تفکرات اسلامی را به فلسطینی ها نشان دهد.

نظام اسلامی از یک طرف ایدئولوژی مبارزه را به ملت فلسطین نشان داد و از طرف دیگر آن ها را توانمند کرد، تا برای ساخت سخت افزار مرود نیاز خود، نیازمند کسی نباشند و بتوانند با توجه به بی نیازی، پیگیر راه و خواسته ی مردم خود باشند.

اما مذاکرات هسته ای پیام سال 57 را مجدد تکرار می کند، آن جا که نشان می دهد اگر ملتی بر خواسته ی خود بایستد و با توکل راه خود را برای نیل به یک هدف والا پی بگیرد، همه ی قدرتهای مادی دنیا در برابر اراده ی این مردم، مجبور به سر خم کردن و مذاکره هستند. ملتی که برای قدرتهای مادی بزرگ دنیا، که مسلح به مخرب ترین سلاح می ایستد و آن ها مجبورند بگویند چاره ای جز مذاکره ندارند و این ملت برایشان خطوط قرمز مشخص می کند و ابراز می دارد از شکست مذاکرات نمی ترسد، این یعنی آنکه هیمنه ی پوشالی آن ها در پیش دنیا شکسته خواهد شد. حال ملت فلسطین بیش از گذشته خواهد یافت که مقاومت منجر به پیروزی بزرگ خواهد شد هر چند مشکلاتی هم در بین راه پیش خواهد آمد.

اسراییل هر روز نا امن تر خواهد شد تا از صفحه ی روزگار محو گردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آذر 1393ساعت 10:39  توسط علیرضا یاری  | 

چرا اسراییل هر روز نا امن تر می شود؟

مقام معظم رهبری با اشاره به مذاکرات و بحث اینکه غربی ها اشاره دارند، یکی از اهداف مذاکرات امن تر کردن اسراییل است، فرمودند که اسراییل هر روز نا امن تر خواهد شد، اما به واقع چرا این گونه است؟ از نظر رهبر انقلاب اسلامی، چه توافق بشود و چه توافق نشود، اسراییل نا امن تر خواهد شد.

پاسخ به سوال بالا را نه در این روزها، که باید در سال 1357 جست، در ایران، انقلابی به وقوع پیوست که این انقلاب، به همراه خود یک سری آرمان ها و ویژگی ها به همراه داشت. این انقلاب بر عکس همه ی انقلاب های هم عصر خود، ماهیتی فرا کشوری داشت و گفتمانی را تبلیغ می کرد، که برای هر انسان آزاده ای قابل پذیرش بود و هست. یکی از ابعاد بحث انقلاب اسلامی، نفی ظلم و ظلم پذیری و استکبار ستیزی آن بود. این بعد به خودی خود، در زمان وقوع انقلاب اسلمی بسیاری از مردم منطقه و جهان را به واکنش های بسیاری متاثر از این انقلاب کرد. اما این انقلاب در دو بعد بر حرکت مردم فلسطین از ابتدا تا کنون موثر بوده است، که در زیر به آن می پردازیم.

فلسطینی ها، پیش از انقلاب اسلامی همه ی امیدشان به سران کشورهای عربی و یا کشورهای مارکسیستی برای کمک به آن ها بود. وقوع انقلاب اسلامی این فکر را به وجود آورد، که می توان با تکیه بر آموزه های اسلام ، توکل بر خدا و همکاری مردم می توان به موفقیت در برابر هر ابر قدرتی ایستاد. و در کنار تولید این تفکر، با قدرتمند شدن انقلاب اسلامی، قدرت حامیان این تفکر را در سرزمین های اشغالی زیاد کرد و آن ها توانستند با یک سری فعالیت، امنیت را در اسراییل مختل کنند. انقلاب اسلامی توانست، حس خودباوری و کارآمدی جریانات اسلامی را نشان دهد و از طرفی بی اثر بودن مکاتب غربی را ثابت کند و از طرف دیگر کارآمدی تفکرات اسلامی را به فلسطینی ها نشان دهد.

نظام اسلامی از یک طرف ایدئولوژی مبارزه را به ملت فلسطین نشان داد و از طرف دیگر آن ها را توانمند کرد، تا برای ساخت سخت افزار مرود نیاز خود، نیازمند کسی نباشند و بتوانند با توجه به بی نیازی، پیگیر راه و خواسته ی مردم خود باشند.

اما مذاکرات هسته ای پیام سال 57 را مجدد تکرار می کند، آن جا که نشان می دهد اگر ملتی بر خواسته ی خود بایستد و با توکل راه خود را برای نیل به یک هدف والا پی بگیرد، همه ی قدرتهای مادی دنیا در برابر اراده ی این مردم، مجبور به سر خم کردن و مذاکره هستند. ملتی که برای قدرتهای مادی بزرگ دنیا، که مسلح به مخرب ترین سلاح می ایستد و آن ها مجبورند بگویند چاره ای جز مذاکره ندارند و این ملت برایشان خطوط قرمز مشخص می کند و ابراز می دارد از شکست مذاکرات نمی ترسد، این یعنی آنکه هیمنه ی پوشالی آن ها در پیش دنیا شکسته خواهد شد. حال ملت فلسطین بیش از گذشته خواهد یافت که مقاومت منجر به پیروزی بزرگ خواهد شد هر چند مشکلاتی هم در بین راه پیش خواهد آمد.

اسراییل هر روز نا امن تر خواهد شد تا از صفحه ی روزگار محو گردد.

+ نوشته شده در  شنبه هشتم آذر 1393ساعت 10:39  توسط علیرضا یاری  | 

این کتاب ها را برای ارشد بخوانید

سازمان های بین المللی : داوود آقایی

بایسته های حقوق بین الملل موسی زاده

اصول روابط بین الملل:قاسمی....قوام

تاریخ روابط بین الملل: نقیب زاده

جهان سوم: تغییر اجتماعی و توسعه: آلوین ی سو

اندیشه های سیاسی: اندیشه سیاسی قرن بیستم؛ حاتم قادری، ادیشه سیاسی در اسلام و ایران؛ حاتم قادری               تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ ابوالقاسم طاهری

 

همین ها بهترین و کافی هستند

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 11:32  توسط علیرضا یاری  | 

آوینی و گوشزد یک خطر

سید شهیدان اهل قلم بارها از یک خطر بزرگتر از ماهواره در یادداشت هایش می گوید

کافیست به ان یادداشت ها مراجعه کنید تا ببینید چه از کامپیوتر می گوید

همان ها که ما یکی از ان ها را تحت عنوان گوشی هوشمند به همراه داریم

کافیست در اینترنت کمی سرچ کنید تا ببینید چه می شود در ان دید

.....

+ نوشته شده در  شنبه یکم آذر 1393ساعت 20:40  توسط علیرضا یاری  | 

بسیج دانشکده روابط بین الملل

خیلی از افراد با شنیدن نام بسیج دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه، خیلی نکات به ذهنشان می رسد و یا برداشت های گوناگونی برایشان ایجاد می شود. بنده به عنوان کسی که دو سال عضو شورای بسیج دانشکده بوده ام معتقدم اساساً مجموعه ای به نام بسیج با همه ی احترامی که برای گذشتگان و آیندگان قائل هستم ندیدم

بسیج دانشکده به دلیل حضور در شرایط خاص و تعارف، ناتوان از واکنش های صحیح است شاید بهترین تعریف برای آن حالت شتر مرغ است. از یک طرف جزیی از مجموعه ی وزارت خارجه است و هر تحرک آن باعث لطمه زدن به استخدام بچه ها می شود و از طرف دیگر بسیج است و انتظار دیگری از بسیج می رود

من به عنوان یک جوان انقلابی و بسیجی معتقدم که بسیج دانشکده باید خود را تعریف کند که کجا ایستاده و دنبال چیست تا این اتفاق نیفتد وضعیت به همین منوال است یعنی از یک طرف به سازمان باید بگویند نمی توانند کاری کنند به دلایل شرایط ویژه و از طرف دیگر هم در درون دانشکده کارهایی می کنند که از نظر بسیج و بسیجی چندان درست نمی نماید

+ نوشته شده در  شنبه یکم آذر 1393ساعت 10:29  توسط علیرضا یاری  | 

من و جواد لاریجانی و حقوق بشر

زمانی که موضوع پایان نامه ام را انتخاب می کردم نمی دانستم که قبل آن که به ثمر دهی برسم ببینم که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد اما الحمدالله این اتفاق را دیدم.

دکتر جواد لاریجانی در اخرین نشست حقوق بشری، سازمان ملل از نظری جدید در حقوق بشر نام برد. جهان شمولی چند فرهنگی

اما پایان نامه ی بنده که ده ماه پیش تصویب شده است حق بر فرهنگ از منظر حقوق بشر است که اساس آن  برای اثبات همین جهان شمولی چند فرهنگی است و این همان قبول دین به عنوان فرهنگ است.

ما هم صاحب تئوری شدیم رفت

یا حق

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 13:26  توسط علیرضا یاری  | 

مطالب قدیمی‌تر